Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  UBND huyện: Hướng dẫn quy hoạch CBQL 2015-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:53' 01-09-2014
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 78
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN TRIỆU PHONG

  Số: 1237/HD-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Triệu Phong, ngày 11 tháng 8 năm 2014
  
  
  HƯỚNG DẪN
  Thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
  Trường học giai đoạn 2015 – 2020.

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy Triệu Phong ngày 03/01/2012 “Về xây dựng đội ngũ cán bộ và tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ giai đoạn 2011-2020”; Kế hoạch số 117-KH/HU ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Hướng dẫn số 175-HD/BTCHU ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Phong.
  UBND huyện Hướng dẫn công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị trường học thuộc huyện giai đoạn 2015-2020 như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG CHÂM, NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU XÂY DỰNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2015-2020.
  1. Mục đích xây dựng quy hoạch.
  Quy hoạch cán bộ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ về cơ cấu; hài hòa về độ tuổi, đảm bảo tính kế thừa, phát triển bền vững giữa các thế hệ cán bộ để chủ động trong công tác cán bộ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
  2. Phương châm, nguyên tắc xây dựng quy hoạch.
  - Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
  - Quy hoạch cán bộ phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ như đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó kiểm tra, đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất, là cơ sở cho việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.
  - Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “động” và “mở”:
  + Quy hoạch "mở" là một chức danh nên quy hoạch nhiều người và một người có thể quy hoạch nhiều chức danh; quy hoạch cán bộ không khép kín trong từng cơ quan, đơn vị, mà cần mở rộng nguồn đưa vào quy hoạch những cán bộ ở cơ quan, đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đảm nhiệm chức danh quy hoạch.
  Đối với nguồn đưa vào quy hoạch là những cán bộ ở cơ quan, đơn vị khác, sau khi thống nhất của lãnh đạo, cấp ủy cơ quan, các trường lấy ý kiến cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ công tác và xem xét, đưa vào quy hoạch, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu.
  + Quy hoạch "động" là quy hoạch phải được xem xét, đánh giá để bổ sung, điều chỉnh hàng năm, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới có đủ tiêu chuẩn và điều kiện.
  - Thống nhất thực hiện quy hoạch cán bộ đương chức lên chức vụ cao hơn. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn.
  3. Yêu cầu xây dựng quy hoạch.
  Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo về số lượng, phẩm chất, cơ cấu, độ tuổi, trình độ:
  3.1. Về số lượng: Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh; 01 chức danh không quá 03 người.
  - Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng có số lượng 2 - 3 công chức, viên chức, tuyệt đối không quy hoạch 01 chức danh 01 cán bộ.
  - Quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng có số lượng từ 2 - 3 viên chức.
  3.2. Về phẩm chất, năng lực
  - Có lý lịch rõ ràng, là đảng viên hoặc có khả năng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, có sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua hoặc giáo viên dạy giỏi các cấp.
  - Nắm vững quan
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955