Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  CV 1475-UBND Triển khai tuần lễ HTSD

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:31' 17-10-2014
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  HUYỆN TRIỆU PHONG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  Số: 1475 /UBND-VX
  Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
  
  Triệu Phong, ngày 18 tháng 9 năm 2014
  
  
  Kính gửi:
  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
  Hội Khuyến học huyện.
  UBND các xã, thị trấn.

  UBND huyện nhận được Công văn số 1392/SGDĐT-GDTX ngày 12/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 (sao gửi kèm).
  UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu của Công văn nói trên.
  Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2014.
  Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Khuyến học huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - CT, PCT UBND huyện;
  - CPVP,CV;
  - Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn;
  - Lưu VTUB
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Nguyễn Hữu Thành
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955