Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  CV 1592-SGD-HD Thi đua-Khen thưởng 14-15

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:38' 21-10-2014
  Dung lượng: 425.0 KB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 1592/HD-SGDĐT Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2014  HƯỚNG DẪN
  Công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT năm học 2014-2015
  ---------------  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;
  Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục;
  Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; Hướng dẫn số 01/HD-HĐTĐKT ngày 10/9/2012 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị,
  Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học, cụ thể như sau:

  I. MỤC TIÊU

  Công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt - học tốt”, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

  II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

  Văn bản này hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị; đối tượng áp dụng là các tập thể, cá nhân đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị.
  III. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

  1. Nguyên tắc thi đua
  1.1. Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
  1.2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả phong trào thi đua;
  1.3. Không bình xét thi đua các cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua hoặc đăng ký thi đua không đúng thủ tục, thời hạn.

  2. Nguyên tắc khen thưởng
  2.1. Chính xác, dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng;
  2.2. Việc khen thưởng đối với tập thể, cá nhân không bắt buộc theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được xem xét, đề nghị khen thưởng mức cao hơn.
  2.3. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.
  2.4. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân; người lao động, người
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955