Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  5-CV 1677-UBND Hướng dân thêm nâng lương trước thời hạn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:05' 31-10-2014
  Dung lượng: 36.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  HUYỆN TRIỆU PHONG
  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
  
  Số: 1677/HD-UBND
  Triệu Phong, ngày 23 tháng 10 năm 2014
  
  V/v hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn
  
  
  
  Kính gửi:
  - Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn;
  - Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp;
  - UBND các xã, thị trấn.

  Căn cứ Biên bản họp ngày 01 tháng 10 năm 2014, của Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn huyện Triệu Phong, UBND huyện hướng dẫn một số điều của Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện như sau:
  1. Tại điểm a, khoản 2, Điều 2 của Quy chế về tỷ lệ được nâng bậc lương là 10% nhưng chỉ xét những người được hưởng lương bậc 2 trở lên.
  2. Tại khoản 1, Điều 3 của Quy chế, những trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì chưa xem xét, để ưu tiên cho những trường hợp khác. Nếu trong đơn vị không có người thuộc diện nâng bậc lương trước thời hạn mà vẫn còn chỉ tiêu thì Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo cụ thể và chịu trách nhiệm đề xuất của mình với những trường hợp đã nâng bậc lương trước thời hạn 1 lần để Hội đồng xem xét quyết định.
  3. Tại khoản 1, Điều 4 của Quy chế về xác định thành tích để nâng bậc lương trước thời hạn. Thành tích khen thưởng phải trước ngày hưởng bậc lương được nâng trước thời hạn.
  4. Tại điểm 1, Điều 5 của Quy chế, về cấp độ thành tích trong nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:
  - Được nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với những trường hợp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trở lên.
  - Được nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với những trường hợp được Chủ tịch UBND huyện và tương đương tặng Giấy khen trở lên.
  - Được nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với những trường hợp được Chủ tịch UBND xã và tương đương tặng Giấy khen trở lên.
  Trên đây là hướng dẫn thêm một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND huyện để các cơ quan, đơn vị căn cứ thực hiện./.
  Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  - Như trên; CHỦ TỊCH
  - CT, các PCT;
  - Lưu UB,NV.
  (đã ký)

  Hồ Viết Hy
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955