Ảnh ngẫu nhiên

IMG_8095.jpg IMG_80831.jpg IMG_80821.jpg IMG_8085.jpg IMG_8024.jpg KHANH_THANH_18122014.flv KY_NIEM_20112014_3.flv KY_NIEM_20112014.flv IMG_69171.jpg IMG_69161.jpg IMG_6882.jpg IMG_68571.jpg IMG_68561.jpg IMG_6855.jpg IMG_6851.jpg NGUOI_TINH_KHONG_DEN_15.flv Picture16.jpg Picture2.jpg 18102014_001.flv KY_NIEM_NGAY_PNVN_2.flv

NHỚ ƠN CÔ THẦY

TRIỆU PHONG THƯƠNG NHỚ

NHỚ VỀ QUẢNG TRỊ

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • MỘT PHÚT SUY TƯ

  ĐÓN XUÂN ẤT MÙI 2015

  DỊCH VĂN BẢN


  Tra theo từ điển:  TIN MỚI NHẤT

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Mừng Xuân Canh Tý 2020

  CT 2737-BGD VE NHIEM VU NAM HOC 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Quốc Tấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:37' 16-09-2012
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Số: 2737 /CT - BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2012
  
  CHỈ THỊ
  Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông,
  giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013
  ________________________
  Căn cứ các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo;
  Căn cứ tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục;
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 sau đây:
  I. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
  Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam. Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
  Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo dục với các Bộ, ngành và địa phương; tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục địa phương trong quản lý giáo dục; tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo hành lang pháp lý cho cơ quan Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo đáp ứng nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
  Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành về giáo dục. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra giáo dục các cấp. Tiếp tục thực hiện việc phân cấp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan quản lý giáo dục, các địa phương. Tăng cường hoạt động tự thanh tra, kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi phạm pháp luật.
  Thực hiện việc công khai chất lượng đạt được và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo, quản lý thu - chi tài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo sự giám sát của cơ quan nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục.
  Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn Ngành. Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
  Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. Chủ động phối hợp tuyên truyền các hoạt động giáo dục tạo sự đồng thuận của xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông trong thi đua khen thưởng.
  II. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
  1. Nhiệm vụ chung
  Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
  Tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho
   
  Gửi ý kiến

  XEM TRUYỆN CƯỜI

  DANH LAM THẮNG CẢNH

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU ĐẠI - TRIỆU PHONG - QUẢNG TRỊ - XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, CÁC BẠN, CÁC EM HỌC SINH ĐÃ GHÉ THĂM VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Bản quyền thuộc TRƯƠNG QUỐC TẤN EMAIL : qt9.153@gmail.com Phone: 0915314955